Kostol Nanebovstúpenia Pána

Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána z roku 1720. Bližšia špecifikácia tu.