Kláštor milosrdných sestier

Kláštor milosrdných sestier je historickou budovou zo 17. storočia, ktorý slúžil ako nemocnica. Dnes v tejto budove sídli obecný úrad. Bližšia špecifikácia tu.