Reformovaný kostol

Reformovaný kostol bol postavený v roku 1784 ako tolerančný, veža bola pristavaná v r. 1802. Bližšia špecifikácia tu.