Turistický náučný chodník

Ide o časť chránenej oblasti Štiavnických vrchov, s andenzitovými skalnými formami, bol zriadený v r. 1990 a má 5 zastávok s informačnými tabuľami. Bližšia špecifikácia tu.