Tekovský kroj

Bohato zdobený tekovský kroj, vytvorený generáciami predkov, ktorý je dodnes ešte v obci nosený v jednoduchšom vyhotovení. Bližšia špecifikácia tu.