Bešiansky mamut

Jednou z najvýznamnejších udalostí v histórii obce Beša je nález pozostatkov kostry mamuta začiatkom roku 1902, ktoré objavili robotníci pracujúci pri kopaní pivnice v dome v strede obce. Pozostatky kostry mamuta boli uložené v hĺbke 3,40 – 4,55 metra. Tieto pozostatky zachránil Andrej Kmeť – katolícky kňaz, známy zberateľ a prispievateľ do Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti. Na dome, v objekte ktorého boli objavené pozostatky kostry mamuta bola odhalená pamätná tabuľa. Tento významný nález zohľadnila aj heraldická komisia pri tvorbe obecných symbolov obce Beša – Beša je jedinou obcou na Slovensku, ktorá má v erbe mamutie kly. Blžšia špecifikácia tu.