Kostol

Kostol postavili pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia. V pôvodnej podobe stál kostol až do prelomu 14. a 15. storočia, kedy bol goticky upravovaný. Významnejšou bola neskorogotická prestavba z v druhej polovici 15. storočia. Románsku vstavanú vežu vtedy nahradila súčasná mohutná predstavaná veža. O približne o sto rokov neskôr zaklenuli loď kostola a zamurovali románske okná na južnej strane. Nahradili ich nové v renesančnom štýle. Z románskej etapy sa zachovali obvodové múry lode a jedno točité schodisko na zrušenú emporu v hmote múru. Románska loď patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie svojho druhu na našom území. Bližšia špecifikácia tu.