Želiezovský park

Anglický park s historickou zeleňou vybudovaný v prvej polovici 18. storočia z prostriedkov Jána Karola Esterházyho. Bližšia špecifikácia tu.