Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1926. Bližšia špecifikácia tu.