Synagóga

Je romanticko-klasicistická budova postavená v roku 1853. Je to typ sieňovej židovskej modlitebne s galériou pre ženy. Na vstupnom priečelí je trojuholníkový štít s bohatou plastickou výzdobou a nadstavbou v podobe knihy zmlúv. Bližšia špecifikácia tu.