Kalvária

Rád františkánov, ktorí sa v Leviciach zdržiavali v rokoch 1675 až 1786, začal na vŕšku budovať areál krížovej cesty. Barón Mikuláš Jaklin, v tom čase majiteľ levického panstva, v roku 1695 rozdelil nevyužívané svahy Kalvárie na vinohrady a dal ich chudobným obyvateľom. V závete z roku 1702 zanechal 700 forintov na výstavbu Kalvárie. Krížová cesta mala 14 zastavení a bola dlhá 350 m. V najvyššom bode Kalvárie dal Jaklin postaviť kaplnku, ktorú dostavali v roku 1821 za farára Františka Szegfűa ako klasicistický kostolík. Bližšia špecifikácia tu.