Krst propagačného DVD

K propagácií cestovného ruchu, ako dôležitej aktivity prispievajúcej k zvyšovaniu zamestnanosti a tvorby HDP, sa rozhodol prispieť aj Nitriansky samosprávny kraj vytvorením propagačného DVD „Spoznajte krásy Nitrianskeho kraja“. V dynamickom slede sú v ňom zachytené hlavné atraktivity, ktorými sa kraj hrdí a sú príťažlivými miestami, ktoré sa určite oplatí navštíviť a spoznať. 

Priložené foto zachytáva momenty z krstu CD, ktoré sa uskutočnilo dňa 01. 12. 2014 v priestoroch Park Hotel Tartuf v Beladiciach za účasti predstaviteľov NSK a MDVaRR SR, ako aj pozvaných hostí pôsobiacich v kraji.