Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie

Vitajte na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Horné Požitavie so sídlom v Zlatých Moravciach, ktorá patrí do integrovanej siete RRA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskéj republiky. Významným partnerom pre našu agentúru je aj Nitriansky samosprávny kraj. Naša agentúra bola založená dňa 19.októbra 2005 a do integrovanej siete bola začlenená 26.septembra 2007.

K zakladajúcim členom združenia patria:

Mikroregión Požitavie-Širočina
Mikroregión Podtríbečie-Drevenica
Hrušovsko-Beňadický mikroregión
Záujmové regionálne združenie podtríbečských obcí
Združenie podnikateľov Slovenska Zlaté Moravce
Občianske združenie PLATAN Zlaté Moravce

Cielom združenia je prispieť k zlepšeniu hospodárského a sociálneho rozvoja Horného Požitavia. 

RRA Horné Požitavie je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.