V Nitrianskom kraji v tomto roku pribudli tri nove certifikované zariadenia

 

V rámci schémy „certifikované ubytovanie na vidieku“, Nitriansky samosprávny kraj (NSK) posudzuje a hodnotí kvalitu ubytovacích zariadení poskytujúcich služby z oblasti cestovného ruchu. Certifikačný systém kvality župa vyvinula v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v roku 2013. Odvtedy sa nositeľmi značky stalo 20 penziónov, hotelov a iných ubytovacích zariadení vo vidieckom území nitrianskeho kraja.

V tomto roku získali právo používať značku kvality dve zariadenia v území okolo Podhájskej: Apartmány Tomino v Radave a Bungalovy Natura v Trávnici. Okrem toho, nositeľom značky kvality sa stal aj historický hotel v kaštieli v Oponiciach: Chateau Appony.

Všetky tri zariadenia disponujú výrazným potenciálom v oblasti rozvoja cestovného ruchu v rámci daného územia. Značku kvality môžu používať po dobu 3 rokov, jednej certifikačnej periódy, po jej uplynutí budú znovu posudzované certifikačnou komisiou, či naďalej spĺňajú stanovené kritériá.

Certifikačnú komisiu pri NSK zriadilo za účelom objektívneho hodnotenia kvality ubytovacích zariadení na vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji, zastupiteľstvo NSK  v súlade so Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov . Postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti certifikačnej komisie upravuje jej Štatút, ktorý nadobudol platnosť podpísaním uznesenia zastupiteľstva NSK č. 49/2013 zo dňa 25. marca 2013.

Na schéme od jej vzniku participuje aj Regionálna rozvojová agentúra Nitra, ktorá z poverenia zastupiteľstva NSK vykonáva činnosť technického sekretariátu pre podporu systému. Okrem iného organizuje pravidelné zasadnutia certifikačnej komisie, ale zabezpečuje aj potrebné školenia a iné podporné aktivity schémy.

 

Autor: RRA Nitra