Kostol Blahoslavenej Márie vždy Panny

Históriu farnosti a kostola Narodenia Panny Márie v Žitavanoch môžeme právom nazvať veľkolepá. Kostol sa prvý krát spomína v darovacej listine Gejzu z roku 1075.

Cit:
(...) (...) Preto ja, Veľký, ktorý som Gejza, z milosti božej posvätený kráľ Panónie, kráľovskou autoritou rozhodujúc som stanovil, aby ten kostol mal desiatky zo všetkého a od všetkých ľudí tak slobodných ako aj sluhov, kdekoľvek sa v tomto kráľovstve nachádzajú. Faru, kostol totiž blahoslavenej Márie vždy Panny v dedine Knesech, ktorý predtým, kým bol ešte drevenou kaplnkou, mal, pretože bola kráľovská, nech má päťdesiat okolitých domov z jej obyvateľov, alebo iných susedných domov, štvrtú čiastku desiatkov, na záchranu mojej duše, ako aj mojich bratov a synov, taktiež i mojich rodičov.(...) Tiež tie domy nech má na starosti opát a nijaký biskup nemá dovolené z týchto obcí niektorú vziať a druhému kostolu darovať. V roku Pána 1075.

Z tohto textu sa teda dozvedáme, že už v roku 1075 bol v obci kamenný kostol a predtým na jeho mieste stála drevená kaplnka, patriaca kráľovi. Na Slovensku sú písomne doložené len dve kráľovské kaplnky, druhá bola vo Zvolene. Bližšia špecifikácia tu.