Kostol sv. Jakuba staršieho

V strede obce, pri hlavnej ceste stojí rímskokatolícky kostol. Je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu. Kostol je najstarším zachovaným objektom obce. Presbytérium kostola pocházda zo 14. storočia. Pôvodná stavba bola vybudovaná v gotickom slohu, v rokoch 1750-1754 bola zbarokizovaná. Kostol tvorí jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klembou, dekoratívne členenou  rebrami na spôsob gotickej krížovej klenby. Loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi na nástenných pilieroch. Do priečelia  kostola bola vstavaná v roku 1926 veža. V roku 1948 sa uskutočnila rozsiahla renovácia kostola. Bližšia špecifikácia tu.