Poľovnícky zámok Topoľčianky

Poľovnícky zámok vybudovali Habsburgovci v roku 1910. Slúžil na reprezentačné účely prezidentskej rezidencie. V súčasnosti slúži ako objekt na reprezentáciu poľovníctva v podniku LESY SR š.p. Bližšia špecifikácia tu.