Národný žrebčín, š.p., Topoľčianky – jazdiareň,

Hipologická expozícia Národného žrebčína, š.p.

Štátny žrebčín  Topoľčianky bol ako  špecializované zariadenie pre chov teplokrvných plemien koní Arab, Lipican, Hucul a Nonius zriadený 15. októbra 1921 na základe osobitného rozhodnutia vtedajšej vlády a ministerstva poľnohospodárstva v Prahe. Svojou početnosťou chovaných plemien v jednom zariadení  je ojedinelý v celej Európe. Bližšia špecifikácia tu.