Kostol sv. Kataríny v Topoľčiankach

Medzi najkrajšie kostoly barokového slohu patrí farský Kostol svätej Kataríny v Topoľčiankach. Súčasný kostol dal postaviť gróf Karol Keglevich. Projekt vypracoval bratislavský architekt Melchior Hefele, ktorý projektoval aj Primaciálny palác v Bratislave. Stavba kostola sa začala v roku 1776 a ukončená bola v roku 1784. Zasvätený je sv. Kataríne Alexandrijskej. Jej obraz visí nad hlavným oltárom a je prácou maliara Huberta Alexandra Mauera. Z predchádzajúceho gotického kostola, ktorý bol v roku 1784 zbúraný, boli do nového kostola prenesené niektoré časti. Predovšetkým to bol obraz sv. Františky z roku 1641, medená krstiteľnica na mramorovom podstavci, reliéf Jána Topoľčianskeho – Turkobijcu a dva zvony. Pod kostolom sa nachádza rodinná hrobka Keglevichovcov. Bližšia špecifikácia tu.