Kostol Zvestovania Pána

Rímsko-katolícky barokový kostol z 18.storočia postavený na mieste pôvodného gotického. Prvýkrát bol kostol spomínaný r.1397 a v r.1559 bol upravovaný. Následne bol poškodený Tureckým plienením. Budova bola obnovená, no po požiari r.1740 bol na základoch vyhoreného gotického chrámu postavený nový barokový kostol. V r.1935 bol prestavaný a  doplnený novou vežou. Vzácny je aj hlavný pseudobarokový oltár s reliéfom Všechsvätých. Bližšia špecifikácia tu.