Rodák Július Gábriš

Július Gábriš bol slovenský rímskokatolícky biskup, apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry. Po zriadení slovenskej cirkevnej provincie koncom roka 1977 bola trnavská apoštolská administratúra povýšená na arcidiecézu a Július Gábriš sa stal prvým administrátorom trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ocenil jeho úsilie udelením hodnosti titulárneho arcibiskupa. O tomto menovaní sa nevedelo kvôli panujúcemu režimu. Oficiálne sa zverejnilo až po jeho smrti. Pochovaný je na tesárskom cintoríne. Bližšia špecifikácia tu.