Pamätná tabuľa Jurajovi Selepčénimu – Pohronecovi

Na počesť významného rodáka je na priečelí kostola odhalená pamätná tabuľa miestnemu rodákovi Jurajovi Selepčénimu – Pohroncovi, ktorý patril medzi najvyšších cirkevných hodnostárov Uhorska a bol aj vynikajúci diplomat. Bližšia špecifikácia tu.