Kostol Krista Kráľa

Základný kameň bol posvätený v júli 1941 prelátom Tomášom Cabanom a vybudovaný bol nákladom približne 1 milión korún zo zbierok obyvateľov obce i okolia.  K vysväteniu kostola došlo 25. októbra 1942 biskupom Michalom Buzalkom. Bližšia špecifikácia tu.