Kostol sv. Michala Archanjela

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala. Kostol je z historického hľadiska (po Pribinovom kostole v Nitre a  kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom ) jedným z najstarších kostolov v širokom okolí.  S jeho stavbou sa začalo v prvej polovici 13. storočia a jeho románsku časť ukončili v roku 1249. Neskôr bol kostol ešte niekoľkokrát prestavaný. V roku 1716 – 1720 bol zbarokizovaný a v roku 1948 – 1949 bola ku hlavnej lodi kostola pristavená 21 m vysoká veža s ihlancovou strechou. Na vrchole ihlanu sedí guľa, ako symbol Zeme a na nej 1,2 m vysoký jednoramenný kríž. Vo veži sú osadené dva zvony. Samotný kostol je architektonicky riešený ako jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou a z oboch strán má prístavby. Na hlavnom oltári kostola sa nachádza obraz sv. Michala archanjela, patróna kostola. Bližšia špecifikácia tu.