Kostol Ružencovej Panny Márie

Sakrálna stavba postavená v 70-tych rokoch minulého storočia svojpomocne obyvateľmi obce. Bližšia špecifikácia tu.