Kostol s gotickým zvonom

Rímskokatolícky kostol Všechsvätých bol postavaný v barokovom slohu. Jeho renovovácia bola urobená v roku 1790. Ďalšie opravy a nová maľba sa datujú na začiatok 20. storočia. Najvzácnejšou pamiatkou kostola je gotický zvon s nápisom a letopočtom 1315, ktorý dal vyhotoviť farár Lucas. V období 1. svetovej vojny bol zvon z veže zhodený a mal byť roztavený ako ostatné, ale pre jeho historickú a umeleckú hodnotu bol zachránený. Dnes je zvon umiestnený na podstavci v interiéry  kostola. Bližšia špecifikácia tu.