Park Hotel Tartuf

Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári dala vybudovať šlachtická rodina Jesenských okolo roku 1820 a bol sídlom šlachtickej rodiny Szirányii - Õtõmõs. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícií. V roku 1937 počas stavebných úprav majiteľa Dr. Krausa boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa stala rodina Ďurčanských, ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945. V súčasnosti Kaštieľ spravuje firma Ekostavby s.r.o. Nitra, ktorá sa v zachovaných častiach snaží prinavrátiť objektu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory a priľahlý park zodpovedajúcim  spoločenským  a kultúrnym využitím. Areál kaštieľa s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou, preto je tento objekt predurčený aby slúžil kultúre, umeniu, spoločenskému využitiu a k príjemnému oddychu návštevníkov. Bližšia špecifikácia tu.