Výskyt moruše čiernej – Morus nigra

V roku 1988 vyhlásená za chránený prírodný výtvor,  pod názvom "Pukanské moruše čierne". V strednej Európe sa pestuje len od polovice XVI. storočia.  Pravdepodobne z Talianska sa moruša čierna dostala do južnej a západnej časti Nemecka. Jej hlavnými rozširovateľmi boli mnísi, ktorí ju uvádzali ako liečivú rastlinu.

Podľa ústnej tradície sa výskyt moruše v priestore okolo Pukanca spája s tureckou prítomnosťou v 17. storočí. Bližšia špecifikácia tu.