Múzeum spisovateľa: Csontos Vilmos

Sedliacky dom zariadený pôvodným nábytkom spisovateľa, kde sú vystavené jeho osobné veci a rukopisy zbierky básní. Bližšia špecifikácia tu.