Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša

Raná gotika z 13. storočia v lodi a svätyni reštaurované freska talianskeho typu, minimálne stavebné zmeny z 15. a 16. storočia.  Sú v ňom pozoruhodné nástenné maľby. Bližšia špecifikácia tu.