Citarový súbor – citeraegyüttes 

Amatérske hudobné telo prezentujúce ľudovú hudbu na v súčasnosti málo používaných hudobných nástrojoch. Pôsobí viac ako 40 rokov. Bližšia špecifikácia tu.