Benedikt Szöllösi - významná osobnosť

Národný buditeľ, ktorý sa narodil v rybníckej zemianskej rodine 21. marca 1609, zostavil v roku 1655 slovenský kancionál – spevník, ktorý mal 320 strán a sú v ňom, autorom vyslovené slovakizačné tendencie, ktoré majú pre slovenskú literatúru veľký význam. Spevník sa radí k najpamätnejším knihám slovenských buditeľov. Bližšia špecifikácia tu.

 

Neexistuje fotografia národného buditeľa.