Nálezy zo staršej doby bronzovej

V danej lokalite boli odkryté obydlia zo staršej doby bronzovej, maďarovskej a severopanónskej kultúry. V ich interiéri sa podarilo ukryť viaceré exempláre celých kusov keramiky, zvieracích kostí, kamenné podložky na drvenie obilia. Unikátnym nálezom je objav viacerých zvieracích plastík (sošiek) domácich a lovných zvierat, ktoré boli zámerne rozlámané a obetované. Bližšia špecifikácia tu.