Kostol Ružencovej Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1956. Bližšia špecifikácia tu.