Spečený val

Spečený val je ,,záhada“, ktorá ani dnes nie je definitívne vyriešená. Val sa tiahne od Dunaja pozdĺž západného brehu Hrona a Ipľa až k Sitnu. Sú to vlastne dve okrajové steny s komorovou konštrukciou, vyplnené zeminou a kameňmi. Vonkajšie steny komorovej výstuže valu tvorili základ povrchovej drevenej hradby na vale. Za budovateľov valu sú považovaní ľudia doby bronzovej. Bližšia špecifikácia tu.