Westernové preteky

Westernový šport sa v tejto malej dedinke stal jej súčasťou. Každoročne sa tu s výrazným prispením obce usporadúva niekoľko súťaží v pracovných, drezúrnych i rýchlostných disciplínach a ako jedny z mála, usporadúvajú Nýrovce preteky aj v Parawesterne.

Terapia s využitím koní /tzv. hipoterapia/ má vynikajúce účinky. Ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, jeho telesnú, psychickú aj duševnú pohodu.

Jazda na koni okrem relaxu,  zvyšuje schopnosť koncentrácie, pamäti  a vyvolávajú pozitívne emócie  (sebaprijatie, prekonanie strachu a výziev, empatia, spokojnosť a pohoda). Bližšia špecifikácia tu.