Žrebčín

V Novom Tekove sa história chovu koní  datuje od roku 1861.  Chovali sa tu  stáda polokrvných kobýl s podielom anglického plnokrvníka. Na začiatku 20. storočia bolo v žrebčíne 200 koní. V roku 1945 žrebčín prešiel do vlastníctva štátu a od  roku 1946 tu bol zriadený plemenársky ústav. V roku 1993 bolo v žrebčíne ešte 180 koní. V roku 2002 bol žrebčín predaný súkromnej firme. Bližšia špecifikácia tu.