Kostol Obrátenia sv. Pavla

Rímskokatolícky farský kostol Obrátenia sv. Pavla z roku 1752. Bližšia špecifikácia tu.