Rímskokatolícky kostol

Prvý rímskokatolícky kostol, pôvodne gotická stavba, sa spomína už v r. 1323. Na začiatku 20. storočia vystavali v neogotickom slohu na jeho základoch kostol Panny Márie s freskami K. Rónaya v interiéri. Bližšia špecifikácia tu.