Reformovaný kostol

Prvý reformácky kostol bol postavený v roku 1785. Bližšia špecifikácia tu.