Kaštieľ

Kaštieľbol postavený v tvare „L“. Okolo kašieľa bol park, za ním pivnica, ktorá ešte existuje. Oproti kaštieľu bola zeleninová záhrada a skleník.Bližšia špecifikácia tu.