Socha sv. Jána Nepomuckého

Pamiatkovú hodnotu tvorí vlastná kamenná socha na podstavci s vročením jej vzniku  a nápisom donátorov obnovy. V spojení s ušľachtilosťou zámeru, vnútornému vyžarovaniu a harmonickej proporcionalite má významnú hodnotu autenticity a historickej pamäte obce. Bližšia špecifikácia tu.