Jabloňovský Roháč

Jabloňovský Roháč je prírodná rezervácia vo výmere 58 ha. Oblasť bola vyhlásená v roku 1950 na ochranu zachovalých spoločenstiev bukových dúbrav a bučín na vulkanitoch Štiavnických vrchov. Bližšia špecifikácia tu.