Kostol Krista Kráľa

Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z roku 1714. Bližšia špecifikácia tu.