Kostol

Obyvatelia po viacerých súženiach, v čase okupácie Turkami, presťahovali obec na nové miesto (súčasné), kde si vystavali aj nový kostol. V chotári sa nachádza zrúcanina kostola, nazývaná pustým kostolom, ktorá určuje polohu pôvodnej obce. Bližšia špecifikácia tu.