Rodák Melicher Jozef Doc., PhDr.

Narodil sa 20. marca 1929 v Hronských Kľačanoch. Pôsobil na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Za svoje názory a postoje v rokoch 1968-1969 mal zakázanú pedagogickú a literárnu činnosť.  Po rehabilitácii v roku 1990 sa vrátil na Pedagogickú fakultu v Nitre. Bližšia špecifikácia tu.