Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Hoci o samotnom kostole nie sú staršie archívne zmienky, v polovici 13. storočia sa tu spomína benediktínske opátstvo. Samotný kláštorný chrám, datovaný približne do rokov 1220 - 1240, patril vo svojej dobe bezpochyby medzi reprezentatívne stavby. Išlo o trojloďovú baziliku so zrejme dvojvežovým západným priečelím a trojapsidovým východným záverom. Bočné lode boli ukončené polkruhovými apsidami, centrálna loď kvadratickou svätyňou. V období rokov 1757 - 59 bol objekt značne prestavaný. Dvojvežové priečelie bolo nahradené jednou, centrálne umiestnenou predstavanou vežou. Veľkú škodu utrpel kostol počas záverečných bojov druhej svetovej vojny. Západná veža bola zdemolovaná  a poškodená bola aj nadväzujúca západná časť lode, takže museli byť zbúrané. Kostol následne dostal nové západné priečelie. Počas obnovy v 90. rokoch minulého storočia boli aspoň v interiéri prezentované zachované bočné apsidy vrátane ústupkových víťazných oblúkov. Obdivovať tak môžeme precízne budované kamenné murivo a románske okná, ktoré aj svojimi proporciami svedčia o honosnosti románskej stavby. Bližšia špecifikácia tu.