Kaštieľ

Kaštieľ z 15. storočia, ktorý postavili Földváryovci a vysadili dendrologicky hodnotný anglický park. Majitelia sa striedali cez Coburgovcov, neskôr Zmeškalovci a Fülopovci a naostatok Migazziovci. V roku 2010 bol kaštieľ renovovaný. Bližšia špecifikácia tu.