Evanjelický kostol

Základy tohto kostola sa položili v roku 1854 a za dva roky bol dokončený. V r. 1899 bola k nemu vystavená zvonica. Kostol bol vybudovaný v neskoro klasicistickom slohu. Klasicistický oltár je z roku 1770 so starším. obrazom preneseným z bývalej modlitebne v Devičanoch. Časť vnútorného zariadenia je z 18. storočia. Bližšia špecifikácia tu.