Sprašový profil

Na brehu rieky Hron medzi obcami Bíňa a Čata možno obdivovať unikátny prírodný výtvor vyhlásený i za prírodnú pamiatku - sprašový profil. Ide o dlhú 5 - 10 m vysokú kolmú sprašovú stenu. Hron v tomto úseku neustále „odhryzoval“ z brehov, kvôli čomu bolo miesto nebezpečné. Vybudovaná ochranná hrádza toto nebezpečenstvo odstránila. Profil je prístupný po úzkom chodníčku z obce Čata  vedúcom k rieke Hron. Zostup sprašovou stenou je upravený schodíkmi a zaistený lanom. Bližšia špecifikácia tu.